folder    

Liste over DLL-filer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
filnavn Beskrivelse
n32dll.dll NestDLL Dynamic Link Library Last ned
n32userl.dll <file description missing> Last ned
n64dll.dll NestDLL Dynamic Link Library Last ned
nac.dll Microsoft Internet Audio NAC DLL Last ned
nahimicv3apo.dll Nahimic APO library Last ned
naiann.dll VirusScan Enterprise Announcer. Last ned
name.dll Name ActiveX Control Last ned
napcrypt.dll NAP Cryptographic API helper Last ned
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension Last ned
naphlpr.dll NAP client config API helper Last ned
napinsp.dll Email Naming Shim Provider Last ned
napipsec.dll NAP IPSec Enforcement Client Last ned
napmontr.dll NAP Netsh Helper Last ned
narrator.resources.dll Last ned
narrhook.dll Tangentbords och WinEventanslutning för Microsoft Skärmläsaren Last ned
nat.dll Network Advanced Technology Library Last ned
nativeengine.dll Last ned
nativehooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler Last ned
nativerd.dll Native Code Configuration Reader Last ned
natnetlib.dll NatNet Dynamic Link Library Last ned
naturallanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 Last ned
naudio.dll NAudio Last ned
navemail.dll Norton AntiVirus NAV Email Last ned
ncaapi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API Last ned
ncasvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service Last ned
ncbservice.dll Network Connection Broker Last ned
ncdautosetup.dll Network Connected Devices AutoSetup service DLL Last ned
ncdprop.dll Advanced network device properties Last ned
nci.dll CoInstaller: NET Last ned
ncobjapi.dll Last ned
ncprov.dll NonCOM WMI Event Provision APIs Last ned
ncrypt.dll Windows NCrypt Router Last ned
ncryptprov.dll Microsoft KSP Last ned
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider Last ned
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library Last ned
ncsecw.dll ECWJP2 SDK Last ned
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator Last ned
nctaudioeditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL Last ned
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service Last ned
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL Last ned
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs Last ned
nddenb32.dll Network DDE NetBIOSgränssnitt Last ned
nde.dll Last ned
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API Last ned
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface Last ned
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API Last ned
ndiscapcfg.dll NdisCap Notify Object Last ned
ndishc.dll NDIS Helper Class Last ned
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider Last ned
ndisimplatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object Last ned