folder    

lista de ficheiros DLL

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filename Descrição
n32dll.dll NestDLL Dynamic Link Library Descarregar
n32userl.dll <file description missing> Descarregar
n64dll.dll NestDLL Dynamic Link Library Descarregar
nac.dll Microsoft Internet Audio NAC DLL Descarregar
nahimicv3apo.dll Nahimic APO library Descarregar
naiann.dll VirusScan Enterprise Announcer. Descarregar
name.dll Name ActiveX Control Descarregar
napcrypt.dll NAP Cryptographic API helper Descarregar
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension Descarregar
naphlpr.dll NAP client config API helper Descarregar
napinsp.dll Email Naming Shim Provider Descarregar
napipsec.dll NAP IPSec Enforcement Client Descarregar
napmontr.dll NAP Netsh Helper Descarregar
narrator.resources.dll Descarregar
narrhook.dll Tangentbords och WinEventanslutning för Microsoft Skärmläsaren Descarregar
nat.dll Network Advanced Technology Library Descarregar
nativeengine.dll Descarregar
nativehooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler Descarregar
nativerd.dll Native Code Configuration Reader Descarregar
natnetlib.dll NatNet Dynamic Link Library Descarregar
naturallanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 Descarregar
naudio.dll NAudio Descarregar
navemail.dll Norton AntiVirus NAV Email Descarregar
ncaapi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API Descarregar
ncasvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service Descarregar
ncbservice.dll Network Connection Broker Descarregar
ncdautosetup.dll Network Connected Devices AutoSetup service DLL Descarregar
ncdprop.dll Advanced network device properties Descarregar
nci.dll CoInstaller: NET Descarregar
ncobjapi.dll Descarregar
ncprov.dll NonCOM WMI Event Provision APIs Descarregar
ncrypt.dll Windows NCrypt Router Descarregar
ncryptprov.dll Microsoft KSP Descarregar
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider Descarregar
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library Descarregar
ncsecw.dll ECWJP2 SDK Descarregar
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator Descarregar
nctaudioeditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL Descarregar
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service Descarregar
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL Descarregar
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs Descarregar
nddenb32.dll Network DDE NetBIOSgränssnitt Descarregar
nde.dll Descarregar
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API Descarregar
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface Descarregar
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API Descarregar
ndiscapcfg.dll NdisCap Notify Object Descarregar
ndishc.dll NDIS Helper Class Descarregar
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider Descarregar
ndisimplatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object Descarregar