folder    

DLL 파일 목록

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
파일 이름 설명
n32dll.dll NestDLL Dynamic Link Library 다운로드
n32userl.dll <file description missing> 다운로드
n64dll.dll NestDLL Dynamic Link Library 다운로드
nac.dll Microsoft Internet Audio NAC DLL 다운로드
nahimicv3apo.dll Nahimic APO library 다운로드
naiann.dll VirusScan Enterprise Announcer. 다운로드
name.dll Name ActiveX Control 다운로드
napcrypt.dll NAP Cryptographic API helper 다운로드
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 다운로드
naphlpr.dll NAP client config API helper 다운로드
napinsp.dll Email Naming Shim Provider 다운로드
napipsec.dll NAP IPSec Enforcement Client 다운로드
napmontr.dll NAP Netsh Helper 다운로드
narrator.resources.dll 다운로드
narrhook.dll Tangentbords och WinEventanslutning för Microsoft Skärmläsaren 다운로드
nat.dll Network Advanced Technology Library 다운로드
nativeengine.dll 다운로드
nativehooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 다운로드
nativerd.dll Native Code Configuration Reader 다운로드
natnetlib.dll NatNet Dynamic Link Library 다운로드
naturallanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 다운로드
naudio.dll NAudio 다운로드
navemail.dll Norton AntiVirus NAV Email 다운로드
ncaapi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 다운로드
ncasvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 다운로드
ncbservice.dll Network Connection Broker 다운로드
ncdautosetup.dll Network Connected Devices AutoSetup service DLL 다운로드
ncdprop.dll Advanced network device properties 다운로드
nci.dll CoInstaller: NET 다운로드
ncobjapi.dll 다운로드
ncprov.dll NonCOM WMI Event Provision APIs 다운로드
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 다운로드
ncryptprov.dll Microsoft KSP 다운로드
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 다운로드
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 다운로드
ncsecw.dll ECWJP2 SDK 다운로드
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 다운로드
nctaudioeditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 다운로드
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 다운로드
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 다운로드
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 다운로드
nddenb32.dll Network DDE NetBIOSgränssnitt 다운로드
nde.dll 다운로드
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 다운로드
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 다운로드
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 다운로드
ndiscapcfg.dll NdisCap Notify Object 다운로드
ndishc.dll NDIS Helper Class 다운로드
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 다운로드
ndisimplatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 다운로드