0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thiếu tệp DLL trên PC của bạn?

Các chương trình của bạn không chạy đúng? Bạn có thấy lỗi "DLL bị thiếu" trước mặt bạn không? Không cần phải hoảng sợ vì, trên bộ dll, bạn sẽ tìm thấy giải pháp cần thiết. Tìm tệp DLL bạn cần và tải xuống miễn phí. Đây là tập tin DLL của bạn; tải nó từ trang web của chúng tôi.

Chào mừng bạn đến với bộ dll!

Trang web của chúng tôi chứa hàng ngàn tệp .dll chỉ có sẵn trên internet. Bộ sưu tập lớn của chúng tôi các tệp .dll có sẵn miễn phí! Ở đầu, có các tab có tổ chức cho tất cả các tệp .dll miễn phí mà bạn có thể dễ dàng tải xuống. Tải xuống các tập tin bạn cần mà không gặp bất kỳ vấn đề trong vài giây.

Missing and damaged Windows .dll files cause more than one error. Fixing them all is very easy! Download the file you need from DLL Kit for free and transfer it to the right area.

Các tệp DLL là gì và chúng được sử dụng để làm gì?

Một DLL là một thư viện giữ mã và tất cả dữ liệu cần thiết để chạy một số chương trình cùng một lúc.

Ví dụ: các hệ điều hành Windows cần tệp comdlg32.dll, chịu trách nhiệm cho các chức năng chung với các hộp thoại. Hóa ra bất kỳ chương trình nào sử dụng chức năng của tệp DLL này để thực hiện thành công hộp thoại Mở. Quá trình thúc đẩy việc sử dụng bộ nhớ thích hợp và tái sử dụng mã.

Khi gặp sự cố với DLL xuất hiện?

Bất kỳ chương trình nào sử dụng tệp DLL đều phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên, chương trình có thể không chạy vì tệp DLL bị hỏng hoặc thiếu. Một chương trình khác sử dụng tệp DLL tương tự có thể ghi đè lên nó và phá vỡ sự phụ thuộc, điều đó có nghĩa là chương trình ban đầu dừng chạy.

Tại sao bộ dll có thể giúp bạn

Bạn đang tìm kiếm tệp dll bạn cần? Sau đó truy cập trang web của chúng tôi và nhập tên tệp vào công cụ tìm kiếm trên trang chính và nhấp vào nút tìm kiếm. Ngoài ra trên trang web DLL Kit Người dùng có thể tìm kiếm tệp cần thiết theo thứ tự bảng chữ cái. Cần thêm thông tin? Hướng dẫn cài đặt đầy đủ nằm trong Câu hỏi thường gặp/Phần hỗ trợ.

Tải xuống miễn phí tệp .dll Bạn cần bắt đầu bằng cách nhấp vào tên tệp. Sau đó, bạn nhận được trang tải xuống, nơi bạn cần nhấp vào liên kết để tải xuống tệp của mình. Đó là nó, tải về đã bắt đầu!

Nếu bạn không thể tìm thấy tệp .dll bạn cần, đừng điều chỉnh! Gửi cho chúng tôi một yêu cầu cho tệp .dll bạn cần và chúng tôi sẽ tìm thấy nó và thêm nó vào cơ sở dữ liệu trang web.