Cài đặt chính xác các tệp DLL: Làm thế nào để cài đặt?

bước 1. Tải xuống tệp .dll bắt buộc từ dllkit.com.

bước 2. Bây giờ sao chép tệp .dll đã chọn vào thư mục trò chơi/ứng dụng. Người dùng cũng có thể sao chép tệp .dll vào thư mục hệ thống Windows: thư mục hệ thống cho phiên bản Windows XP 32 bit, Vista, 7, 8, 10 là C:\Windows\System32 và cho phiên bản 64 bit của Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Thư mục hệ thống là C:\Windows\syswow64.

bước 3. Khi người dùng viết lại tệp .dll hiện có, tốt hơn là tạo một bản sao lưu cho tệp gốc.

bước 4. Sau khi sao chép tệp .dll vào thư mục hệ thống Windows của bạn, bạn có thể chạy dòng lệnh để nhập và thực thi lệnh resrv32 "name.dll." Để thực hiện hành động này, bấm Bắt đầu và nhập CMD vào trường Chạy, rồi nhấn Enter. Bây giờ nhập regsvr32 "name.dll" - nhập.

bước 5. Hành động cuối cùng là khởi động lại máy tính của bạn.

đó là nó! Bây giờ hãy tận hưởng ứng dụng hoặc trò chơi của bạn như trước đây.