การติดตั้งไฟล์ DLL ที่ถูกต้อง: วิธีการติดตั้ง?

ขั้นตอน 1. ดาวน์โหลดไฟล์. dll ที่ต้องการจาก dllkit.com

ขั้นตอน 2. ตอนนี้คัดลอกไฟล์. dll ที่เลือกลงในโฟลเดอร์เกม / แอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกไฟล์. dll ไปยังโฟลเดอร์ระบบ Windows: โฟลเดอร์ระบบสำหรับ Windows XP รุ่น 32 บิต, Vista, 7, 8, 10 คือ C: \ Windows \ System32 และสำหรับรุ่น 64 บิต ของ Windows XP, Vista, 7, 8, 10 โฟลเดอร์ระบบคือ C: \ Windows \ Syswow64.

ขั้นตอน 3. เมื่อผู้ใช้เขียนไฟล์. dll ที่มีอยู่จะดีกว่าที่จะสร้างสำเนาสำรองสำหรับไฟล์ต้นฉบับ

ขั้นตอน 4. After copying the .dll file to your Windows system folder, you can run the command line to enter and execute the command resrv32 "name.dll." To perform this action, click Start and enter cmd in the Run field, and then hit Enter. Now enter regsvr32 "name.dll" - Enter.

ขั้นตอน 5. การกระทำล่าสุดคือการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ.

มัน! ตอนนี้สนุกกับแอปพลิเคชันหรือเกมของคุณเหมือนก่อน.