folder    

Listă de fișiere DLL

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numele fișierului Descriere
d2d1.dll Microsoft D2D Library Descărcați
d2game.dll Descărcați
d2gfx.dll Descărcați
d2glide.dll Descărcați
d2mcpclient.dll Descărcați
d2win.dll Descărcați
d32-fw.dll FW DLL Descărcați
d3d10.dll Direct3D 10 Runtime Descărcați
d3d10_1.dll Direct3D 10.1 Runtime Descărcați
d3d10_1core.dll Direct3D 10.1 Runtime Descărcați
d3d10core.dll Direct3D 10 Runtime Descărcați
d3d10level9.dll Direct3D 10 to Direct3D9 Translation Runtime Descărcați
d3d10ref.dll Direct3D 10.1 Reference Device Descărcați
d3d10sdklayers.dll Direct3D 10.1 SDK Layers Descărcați
d3d10warp.dll Direct3D Rasterizer Descărcați
d3d11.dll Direct3D 11 Runtime Descărcați
d3d11installhelper.dll Direct3D 11 Install Helper DLL Descărcați
d3d11on12.dll Direct3D 11On12 Runtime Descărcați
d3d11renderer.dll d3d11renderer Dynamic Link Library Descărcați
d3d12.dll Direct3D 12 Runtime Descărcați
d3d8.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3d8thk.dll Microsoft Direct3D OS Thunk Layer Descărcați
d3d9.dll Direct3D 9 Runtime Descărcați
d3d9renderer.dll d3d9renderer Dynamic Link Library Descărcați
d3dcompiler_33.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_34.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_35.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_36.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_37.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_38.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_39.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dcompiler_40.dll Direct3D HLSL Compiler Descărcați
d3dcompiler_41.dll Direct3D HLSL Compiler Descărcați
d3dcompiler_42.dll Direct3D HLSL Compiler Descărcați
d3dcompiler_43.dll Direct3D HLSL Compiler Descărcați
d3dcompiler_45.dll Direct3D HLSL Compiler Descărcați
d3dcompiler_46.dll Direct3D HLSL Compiler Descărcați
d3dcompiler_47.dll Direct3D HLSL Compiler for Redistribution Descărcați
d3dcsx_42.dll Direct3D 10.1 Extensions Descărcați
d3dcsx_43.dll Direct3D 10.1 Extensions Descărcați
d3dcsx_46.dll Direct3D 11 Compute Shader Extensions Descărcați
d3dim.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dim700.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dpmesh.dll Direct3D Progressive Mesh DLL Descărcați
d3dramp.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dref.dll Microsoft Direct3D Descărcați
d3dref9.dll Direct3D 9 Reference Device Descărcați
d3drm.dll Direct3D Retained Mode DLL Descărcați
d3dscache.dll Microsoft (R) D3D Shader Caching Library Descărcați
d3dx10.dll Microsoft Direct3D Descărcați