folder    

DLL-filer som börjar med America Online, Inc.

Filnamn Beskrivning
abls.dll ABLS DLL Nedladdning
appdata.dll AppData Nedladdning
coolcore44.dll COOL Core Component Library Nedladdning
oscore.dll Core Services DLL Nedladdning
paige32.dll Paige32 Nedladdning
resource.dll RESOURCE Tool Nedladdning
xprt5.dll XPRT Runtime Library Nedladdning
ygpappintf.dll YGP Soap Layer 9.1.6.24 Nedladdning
ygppicdownload.dll YGPPicDownload Nedladdning
ygppicedit.dll YGP Picture Editing 9.1.6.24 Nedladdning
ygppicinfo.dll YGP Pic Info 9.1.6.24 Nedladdning
ygpsvc.dll YGP Service Layer 9.1.6.24 Nedladdning
ygpupf.dll YGP UPF Ctrl 9.1.6.24 Nedladdning
ygpwz.dll AOL Member Expression Wizard 9.1.6.24 Nedladdning