folder    

DLL-filer som börjar med Zed

Filnamn Beskrivning
timezone.dll Based on tzdata.2016c (20160323) and tz_world_mp (20160320) Nedladdning