folder    

DLL-filer som börjar med NVIDIA Corporation

Filnamn Beskrivning
alut.dll OpenAL(TM) Utility Library Nedladdning
anselsdk64.dll SDK for camera control and capture Nedladdning
apex_clothing_legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_clothing_x64.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_clothing_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_destructible_legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_destructible_x64.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_destructible_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_legacy_x64.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apex_release.dll APEX Framework Dynamic Link Library Nedladdning
apexframework_x64.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apexframework_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apexframework_x86_vc15.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apexframeworkchecked_x64.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apexframeworkchecked_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apexframeworkprofile_x64.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
apexframeworkshipping_x86.dll APEX Dynamic Link Library Nedladdning
cg.dll Cg Core Runtime Library Nedladdning
cgd3d9.dll Cg D3D9 Runtime Library Nedladdning
cggl.dll Cg GL Runtime Library Nedladdning
cublas64_10.dll NVIDIA CUDA BLAS Library, Version 10.1.243 Nedladdning
cublas64_100.dll NVIDIA CUDA BLAS Library, Version 10.0.130 Nedladdning
cublas64_75.dll NVIDIA CUDA BLAS Library, Version 7.5.18 Nedladdning
cudart.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 2.3 Nedladdning
cudart32_30_14.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.14 Nedladdning
cudart32_30_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.9 Nedladdning
cudart32_40_12.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.12 Nedladdning
cudart32_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 Nedladdning
cudart32_41_22.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.22 Nedladdning
cudart32_41_28.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.28 Nedladdning
cudart32_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 Nedladdning
cudart32_50_35.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 5.0.35 Nedladdning
cudart32_60.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 6.0.37 Nedladdning
cudart32_65.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 6.5.19 Nedladdning
cudart32_80.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 8.0.61 Nedladdning
cudart64_100.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 10.0.122 Nedladdning
cudart64_101.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 10.1.243 Nedladdning
cudart64_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 Nedladdning
cudart64_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 Nedladdning
cudart64_75.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 7.5.18 Nedladdning
cudart64_80.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 8.0.61 Nedladdning
cudart64_90.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 9.0.176 Nedladdning
cufft.dll NVIDIA CUDA FFT Library, Version 2.3 Nedladdning
cusparse64_10.dll NVIDIA CUDA SPARSE BLAS Library, Version 10.3.1.89 Nedladdning
displaydriverext.dll Graphics Driver Install Helper Nedladdning
gfesdk.dll SDK for using NVIDIA Share features Nedladdning
gfsdk_aftermath_lib.x64.dll Library aimed at Microsoft Windows based developers, enabling postmortem GPU crash analysis on NVIDIA GeForce based GPUs Nedladdning
gfsdk_gsa.win32.dll Nedladdning