folder    

Fișiere DLL începând cu SafeNet Inc.

Numele fișierului Descriere
akshhl29.dll Aladdin Hasp HL Drivers Coinstaller Descărcați
hasp_windows_92245.dll SafeNet Sentinel LDK RuntimelessAPI DLL Descărcați
ikey2k64.dll iKey 2000 Token Library Descărcați
sentinelkeyw.dll Sentinel Keys Client Library Descărcați
sx32w.dll Sentinel SuperPro x64 Client Library Descărcați
ux32w.dll Sentinel UltraPro 32bit Client Library Descărcați